Nachtegaal

Gegevens

Volledige totem: Wispelturige Nachtegaal
Geboortedatum: 09/02/1976
Lid van de scouts sinds: 1982-1983
Huidig: Stam, sinds 1992-1993
Getotemiseerd: 1991
Meter: Lemming
Petekind: /

Over de totem

De nachtegaal is een zangvogel wiens gezang ver klinkend, erg karakteristiek en vooral ‘s nachts hoorbaar is. Verder houdt de vogel zich onopvallend op in dicht struikgewas. Hij is immers ook zeer schuw. Het is een trekvogel die overwintert in Zuidelijk Afrika, waardoor hij enkel tussen april en oktober in Europa voorkomt.

Eigenschappen

Deze vogel beweegt zich op weldoordachte wijze. Zijn houding is waardig en getuigt van een zekere trots. Hij is bedaard en stil. Tegenover andere vogels is hij vreedzaam en zal hij zelden twisten. Hij vertrouwt de mensen. Zijn melodieën zijn adembenemend mooi. Sommige nachtegalen zingen uitsluitend 's nachts.